Ο Χρουσαϊτός Άτυς και η βασιλιοπούλα Ροδογάλη

Από τις 8 Ιανουαρίου 2017 ανεβαίνει η νέα μας παραγωγή, ένα μικρασιάτικο λαϊκό παραμύθι "Ο Χρουσαϊτός Άτυς και η βασιλιοπούλα Ροδογάλη"
Το έργο παρουσιάζεται σε σχολικές αίθουσες στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.